Over voorlichting

Hoe werkt een voorlichting?

Een voorlichting over seksuele oriëntatie en genderidentiteit geeft antwoorden op de vragen van scholieren en zorgt voor openheid over het onderwerp. Scholieren worden uitgedaagd zelfstandig na te denken over seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Hierbij worden maatschappelijke thema’s aangekaart als pesten, discriminatie, vooroordelen en religie. Door in gesprek te gaan met de voorlichter vormen de scholieren hun eigen mening.

De voorlichtingslessen zijn interactief. Scholieren mogen alles vragen aan de voorlichters en er wordt met respect en op een kundige manier gepraat over de onderwerpen seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Werkvormen en methodieken zijn afhankelijk van het opleidingsniveau.

Succesfactoren

  • Scholieren worden uitgedaagd zelfstandig over LHBT na te denken.
  • De voorlichters zijn zelf LHBT.
  • Voorlichtingen op ieder onderwijsniveau.

Getrainde gespreksleiders voor een effectieve voorlichting

Onze voorlichters krijgen een training waarin aandacht is voor het creëren van een veilige sfeer en het leiden van een gesprek in een klas. Ook het overbrengen van het persoonlijk verhaal is een onderdeel van de training. We vinden het belangrijk dat onze voorlichtingen effectief zijn. Daarom evalueren we onderling en met docenten en baseren we onze aanpak op wetenschappelijk onderzoek van Movisie. We werken we samen met andere organisaties zoals het antidiscriminatiebureau RADAR, het GSA netwerk en COC Nederland.

Voorlichting aanvragen

Manouk, Nikki en Annouk geven voorlichting in Rotterdam
Voorlichters Manouk, Nikki en Annouk
Voorlichters Onno, Karlijn, John en Tessa